ULV - Ratuj Wilki!

Powrót na stronę główną


SKANDYNAWSKIE WILKI - TŁO HISTORYCZNE

[materiał pierwotnie był wykorzystany w kampanii ULV - ratuj Wilki! oraz w serwisie WATAHA]

W Skandynawii wilk jest gatunkiem zagrożonym nie tylko w Norwegii ale i w Szwecji. Przez większość XX wieku znajdował się na granicy wyginięcia, cały czas był jednak obecny - widywano pojedyncze osobniki czy pary, sporadycznie formował watahy (składające się z przynajmniej jednej pary i szczenięcia). Oficjalnie podawane liczby mówiły o obecności od drugiej wojny światowej do lat 80-tych 5-15 wilków w całej Skandynawii.

Od lat 60-tych w Norwegii najwięcej wilków znajduje się w hrabstwie Hedmark - czyli na południowym wschodzie kraju, przy granicy ze Szwecja (szwedzkie hrabstwa Dalarna i Varmland). W tym regionie wilki odstrzeliwano w latach 1964-65, od 1966 wilki są pod ochroną w Szwecji, od 1973 w Norwegii. W latach 70-tych w Hedmark wilki rozmnażały się i zimą 1976/77 zaobserwowano ślady watahy złożonej z 6-12 osobników. Zwierzęta z tej grupy przetrwały w przygranicznych lasach do początku lat 80-tych.

W północnej Szwecji wilki rozmnożyły się w 1978 ale 8 wilków składających się na tamtą watahę zostało zabitych w 1979 - zarówno legalnie jak i nielegalnie.

Na przełomie lat 70-tych i 80-tych norweski badacz wilków Petter Wabakken zaobserwował przynajmniej 3 wilki w Hedmark i sąsiednich lasach w Szwecji. Z tymi zwierzętami, w tym samym czasie mieli kontakt także badacze szwedzcy. Dwa z owych trzech wilków stworzyły zimą 1982/83 parę i w 1983 pierwsze szczenięta urodziły się w Finnskogen, w pobliżu granicy (terytorium obejmuje obszary należące do Norwegii i Szwecji ale jamę znaleziono po stronie szwedzkiej). Ta rodzina z Finnskogen była jedyną grupą wilków w Skandynawii w latach 80-tych, miała ona mioty w większości lat tej dekady. Wszystkie jamy znajdowały się po stronie szwedzkiej.

Od 1991 znajdowano więcej niż jedną rodzinę wilków, ale liczba watah jak i osobników nadal była mała w większości poszczególnych lat dekady. Najwcześniej zimą 1997/98 ilość watah wzrosła do 6 (6 miotów - 1 w Norwegii, 2 w rejonie granicznym, 3 w Szwecji). Jak dotąd [materiał pochodzi ze stycznia bieżącego roku - przypis ULV] tej zimy [2000/2001] zaobserwowano w południowej Skandynawii - 3 po stronie norweskiej, 4 w rejonie granicznym i 3 w Szwecji. Populacja skandynawska szacowana jest na 51-80 osobników.

* * * *

Uzupelnienie: W Norwegii w trakcie kontrowersyjnych i oprotestowanych przez międzynarodową społeczność, licencjonowanych polowań [patrz www.ulve.z.pl] pod koniec zimy 2000/2001 myśliwym udało się odstrzelić dziewięć wilków. "Przy okazji" udało się zweryfikować liczebność norweskich wilków: po zakończeniu polowań w Norwegii pozostał JEDEN wilk, przez przyrodników nazwany Martin. Norwegia powróciła do ochrony wilków... Być może kiedyś znów zawitają tu watahy z innych rejonów Skandynawii, być może będą miały więcej szczęścia.


Centrum Monitoringu Wilka

Powrót na stronę główną