prawa Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [0,60 KB]
Rozporządzenie w sprawie gatunków chronionych wyrządzających szkody - rekompensaty ze Skarbu Państwa

Dz.U.97.109.706 - tekst pierwotny
Dz.U.97.109.706

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 1997 r.

w sprawie gatunków zwierząt chronionych
wyrządzających szkody,
za które odpowiada Skarb Państwa.

[Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.]

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje:


§ 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzane przez wilka (Canis lupus) na obszarach, na których gatunek ten jest objęty ochroną gatunkową na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [0,60 KB]
Rozporządzenie w sprawie gatunków chronionych wyrządzających szkody - rekompensaty ze Skarbu Państwa

prawa Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną