Powrót na stronę główną
sieciowej biblioteki alternatywnej


Jacek Poreda

Leczenie naturalne


Następne rozdziały

1. Biada wam mordercy

    Współczesna nauka, a w jej części i medycyna, zabrnęła w śle-py zaułek. Zamiast leczyć - niszczy. Zamiast pomagać w cierpieniu zmusza przeciętnego człowieka do niszczenia swojego zdrowia, za-rabiając na tym kolosalne pieniądze. Medycyna, przemysł produkcji leków, lekarze, zarządcy zdrowia, wszyscy odpowiadają za to, iż pod koniec XX wieku ze zdrowiem naszym jest coraz gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Coraz więcej wiedzy, coraz więcej chorych, zastanów się, jeśli uważasz, że moje poglądy są grubo przesadzone. Jest tylko jedna odpowiedź. Współczesny styl życia, wiedza, nauka oddalają nas coraz bardziej od zgody z naturą. Biada wam mordercy, że kosz-tem ludzkiego zdrowia gromadzicie swoje miliony. Podam tylko dwa przykłady.
    Tabletki z krzyżykiem - fachowcy wiedzą, że jest w nich fena-cetyna niszcząca nerki, powodująca wysypki, bezsenność, zaburzenia koncentracji i uzależnienie. W większości krajów produkcja tego leku jest zabroniona (na przykład w Rumunii, w USA producenci muszą umieścić na opakowaniu napis o szkodliwości działania). Po kilku latach używania, człowiek ma zniszczone nerki i jest narkoma-nem.
    Piramidon - znajduje się w takich środkach przeciwbólowych jak veramid, gardan, pabialgina, isalgin, dolofen, cofedon, amido-chin. Jest także zabroniony w wielu krajach. Powoduje depresje, uszkadza nerki i wątrobę. W Polsce wśród fachowców ten fakt jest dobrze znany.
    Zatem dlaczego?
    Cała współczesna farmaceutyka i medycyna jest oparta na środkach, które po prostu niszczą naturalną odporność organizmu.
    Proponujemy ci wyjście z tego błędnego koła. Chcemy pokazać ci, że jest jedyna dobra droga - profilaktyka i leczenie naturalne. Ży-cie zgodnie z naturą, z nakazami Stwórcy, oparte na szacunku do swego ciała i umysłu. Tylko medycyna naturalna pozwala na zacho-wanie zdrowia, nawet w tak niesprzyjających warunkach, jakie są obecnie.
    Nie poddawaj się głupcom, którzy twierdzą, że dziś wszystko szkodzi. To nieprawda. Możesz być zdrowy. Ale to wymaga radykal-nej zmiany myślenia. Chcemy ci w tym pomóc.


2. Nowy styl życia

    Jeśli chcesz być zdrowy, to powinieneś zmienić wiele w twoim życiu. Dziś panuje model następujący - robię, co chcę, a jeśli zacho-ruję, to idę do lekarza. On mi da jakąś truciznę i dalej robię to, co chcę.
    Przydałoby się trochę szczerości. Nie jest możliwe być zdro-wym bez odrobiny wysiłku z naszej strony. Ale ta odrobina wysiłku może zaowocować olbrzymimi zyskami zdrowotnymi. Aby być zdrowym człowiekiem jest tylko jedna możliwość - zmiana stylu ży-cia z dotychczasowego na zupełnie nowy, oparty na następujących zasadach:

 1. moje zdrowie zależy przede wszystkim ode mnie
 2. moje zdrowie jest bardzo ważne, dlatego też poświęcę mu trochę czasu i wysiłku
 3. ja sam jestem moim najlepszym lekarzem, gdy korzystam z natu-ry, apteki Pana Boga
 4. Pan Bóg chce mi pomóc, dał wiele dobrych rad, które powinienem znać i stosować
 5. zdrowie to zagadnienie kompleksowe, ma na nie wpływ wiele czynników
 6. szczęście i zdrowie są ze sobą powiązane, tylko zdrowy człowiek może być szczęśliwy.

    Przyjęcie tych zasad jest niezmiernie istotne. Powinieneś zro-zumieć, drogi czytelniku, że tylko od ciebie zależy, czy będziesz cieszył się zdrowiem. Jeśli weźmiesz sprawy zdrowotne w swoje ręce, to przekonasz się, jakie to proste. Wystarczy chcieć.
    Szczególnie istotną rolę odgrywa profilaktyka. Jeśli jesteś chory, to już za późno, ważne, aby do choroby nie dopuścić. Jednak nawet wtedy, gdy dopadnie cię choroba, możesz ją pokonać sam. Twoim najważniejszym współpracownikiem powinien być Pan Bóg. Może do tej pory o tym nie myślałeś, ale Bóg chce, aby każde Jego dziecko (a jesteśmy przecież dziećmi Bożymi) było zdrowe. W naszych roz-ważaniach opieramy się przede wszystkim na Bożych radach odno-śnie zdrowia. Opieramy się także na zaufaniu - ufamy, że modlitwa jest jednym ze środków pomagających w leczeniu czy zachowaniu zdrowia.
    Zagadnienie zdrowia to bardzo szeroki wachlarz zagadnień. Organizm ludzki jest bardzo skomplikowany. Jest niesłychanie pre-cyzyjnym mechanizmem, bardzo czułym, gwałtownie reagującym na wszelkie anomalie. My wielu zjawisk nie czujemy, ale to nie znaczy, że organizm nie reaguje. Dlatego też jeśli chcemy być zdrowi, musi-my do problemu podejść kompleksowo.
    Trzeba wziąć pod uwagę, że na zdrowie wpływa wiele różnych czynników. Jeśli zaniedbamy chociaż jeden z nich, to zaczynają się problemy. Na nasze zdrowie, albo jego brak, pracujemy latami. Zmiany są często powolne, niewidoczne. Dopiero, gdy poczujemy ból, reagujemy. A przecież powinniśmy mieć trochę wyobraźni. Jeśli mnie nie boli, to wcale nie znaczy, że wszystko jest w porządku.
    Profilaktyka jest ważniejsza od samego leczenia. Lata zaniedbań prowadzą do choroby. Jest ona najczęściej efektem naszej lekkomyślności, żeby nie powiedzieć głupoty. Dlatego ogromny nacisk kładziemy na profilaktykę. Większość chorób to efekt wieloletniego zaniedbania naszego organizmu. W naszej pracy koncentrujemy się w początkowej części na profilaktyce. Daje nam ona 90% pewności, że nie zachorujemy. A nawet jeśli zachorujemy, to nasz organizm będzie o wiele silniejszy i będzie miał o wiele więcej szans w walce z chorobą.


3. Profilaktyka

    Współczesny styl życia powoduje, że ludzie sami wpędzają się w choroby. Latami niszczą swój organizm, który w pewnym momen-cie przestaje właściwie funkcjonować.
    Profilaktyka jest ogromnie istotna. Jeśli zadbamy o zdrowy tryb życia, to po prostu nie będziemy chorować. Warto zatem zwrócić uwagę na te elementy, które decydują o naszym zdrowiu.
    Pamiętaj! Bardzo dużo czynników ma wpływ na stan twojego organizmu. Tylko podejście kompleksowe może uchronić cię od cho-roby. Aby profilaktyka była skuteczna musisz dbać o wszystkie czyn-niki wpływające na twój organizm. Jeśli zlekceważysz choćby jeden z elementów, to na nic staranne dbanie o pozostałe.
    Pokrótce omówimy teraz podstawowe czynniki mające wpływ na zdrowie. Niektóre z nich stanowią jednocześnie same w sobie środek leczniczy.


4. Dieta

    Główną przyczyną większości chorób jest niewłaściwa dieta. Złe odżywianie i używki to najbardziej istotne czynniki chorobo-twórcze. Około 90% wszystkich chorób ma swoje źródło w złym odżywianiu. Dlatego najistotniejszym elementem profilaktyki zdro-wotnej jest prawidłowe odżywianie. Niestety, współczesna dieta cy-wilizacyjna nie ma nic wspólnego z dietą racjonalną. Dieta to także środek leczniczy. Na nic nie zda się stosowanie najlepszych środków opisanych w tej książeczce, jeśli nie zaczniesz od podstaw - od zmia-ny diety. Dlatego podkreślamy stanowczo zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce dieta ma decydujące znaczenie!
    Pora więc, abyśmy przedstawili podstawowe zalecenia co do właściwej diety.

 1. Całkowite powstrzymanie się od wszelkich używek. Są one bardzo niebezpieczne dla organizmu i powodują wiele poważnych cho-rób. Mamy na myśli nie tylko alkohol, tytoń, narkotyki, ale i kawę, herbatę, cukier i słodycze, kakao, czekoladę sól, ostre przyprawy, lekarstwa chemiczne. Ponieważ są stałym elementem naszego co-dziennego życia wydaje się nam, że nie można się bez nich obejść. Ale prawda jest taka, że są to środki niszczące nasz organizm. Od-zwyczajanie się od nich jest naprawdę bardzo łatwe. Wystarczy robić to powoli i systematycznie.
 2. Mięso i tłuszcze zwierzęce. Tylko zacofane społeczeństwa dzisiaj twierdzą, że wegetarianizm to coś gorszego od diety tradycyjnej. Jeśli chcemy być zdrowi, to powinniśmy odrzucić pokarmy zwie-rzęce. Należy to robić stopniowo, ale konsekwentnie. Jeśli myśli-cie, że jedząc mięso można być zdrowym, to się mylicie. W me-dycynie naturalnej jest to nie do przyjęcia. Pokarmy zwierzęce są dla ludzi nienaturalne. Powodują setki schorzeń. Osłabiają odpor-ność i prowadzą do wielu zwyrodnień. Podobnie jest z mlekiem i serami.
 3. Z pokarmów zwierzęcych właściwości lecznicze dla człowieka jedynie mają jogurty i kefiry. Te ostatnie odgrywają dużą rolę w leczeniu. Warto pić jogurt albo kefir codziennie (bez cukru) w okresie rekonwalescencji codziennie. szczególnie polecamy to dzieciom. Mają doskonały wpływ na florę bakteryjną, na narządy wewnętrzne.
 4. Odrzucamy pokarmy i napoje sztuczne, konserwowane, chemizo-wane.
 5. Do picia używamy wodę, herbaty owocowe, naturalne soki. Pije-my dużo, co najmniej 6 szklanek dziennie. Nie pijemy podczas posiłków. To niszczy żołądek.
 6. Co najmniej połowę naszego pożywienia powinny stanowić po-karmy surowe. Im mniej obróbki termicznej, tym lepiej. Nie po-winno być dnia bez warzyw i owoców.
 7. Umiarkowanie i prostota - nasze posiłki powinny być proste i nie powinniśmy się przejadać.
 8. Stosować tylko przyprawy zdrowotne, są one opisane w dalszym fragmencie tej pracy. Unikamy przypraw ostrych: papryki, pie-przu, musztardy.
 9. Unikamy produktów przetworzonych: białej mąki, białego ryżu, zwykłego makaronu. Są one zbędnym balastem dla żołądka, po-wodują wiele schorzeń. Zamiast tego stosujemy wyroby nierafi-nowane: mąkę i makaron z pełnego przemiału, ciemny ryż.
 10. Urozmaicona dieta, której podstawą są zboża i przetwory zbożo-we, warzywa, owoce, nasiona i orzechy.

    Można by te zasady jeszcze mnożyć, ale nie jest to celem tej pracy.
    Istotna jest dieta w samej chorobie. Ma ona znaczenie nie tylko profilaktyczne, ale również lecznicze.
    Kiedy chorujemy, powinniśmy mieć dietę znacznie lżejszą. Owoce i warzywa to podstawa. Zwłaszcza przy chorobach przezię-bieniowych. O diecie jeszcze wspomnimy dalej. Chcielibyśmy jednak stanowczo podkreślić: właściwa dieta to fundament, na którym może funkcjonować nasz organizm sprawnie i bez defektów. Jeśli dieta jest niewłaściwa, to nawet najlepsze lekarstwa nie pomogą podczas cho-roby.

Następne rozdziały


Powrót do spisu treści

Powrót na stronę główną
sieciowej biblioteki alternatywnej

alternatywny punkt informacyjny WATAHA