prawa Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [0,7 KB]
Kary za bezprawne 'pozyskanie' zwierzyny - rozporządzenie

Dz.U.97.30.170 - tekst pierwotny
Dz.U.97.30.170

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 17 marca 1997 r.

w sprawie
wysokości ekwiwalentu
za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

[Dz. U. z dnia 28 marca 1997 r.]

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za zwierzynę bezprawnie pozyskaną ustala się ekwiwalent w następującej wysokości:

Lp Gatunek zwierzyny Wysokość ekwiwalentu za jedną sztukę
bezprawnie pozyskanej zwierzyny,
niezależnie od wieku i płci, w zł
1 łoś, jeleń, daniel 4.000
2muflon, wilk* 3.000
3dzik, sarna 2.000
4inna zwierzyna 1.000

* Tylko na terenach województw: krośnieńskiego, przemyskiego i suwalskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tu możesz ściągnąć rozporządzenie
w spakowanym zipem pliku txt [0,7 KB]
Kary za bezprawne 'pozyskanie' zwierzyny - rozporządzenie

prawa Zwierząt i Ludzi - wróć na stronę główną